• P 
  • P 
  • Údržbář - instalatér-topenář, topič, řidič motorových vozidel (71263) 

Údržbář - instalatér-topenář, topič, řidič motorových vozidel (71263)

Zaměstnavatel: Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace
Nerudova 1666

Zasílejte životopis + přehled praxe na email: m.jetelinova@domovpv.cz

Požadujeme: v případě nástupu VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Náplň práce: zajišťuje údržbu celého Domova a přilehlých prostor, údržbu provádí dle platných technologických postupů a předpisů, provádí preventivní údržbu a tím předchází havarijním situacím, denně sleduje sešit závad a závady odstraňuje neprodleně a bezodkladně podle závažnosti vzhledem k zajištění provozu rozhodujících úseků Domova, provádí čištění odpadů, klozetů, opravy zámků, kování, splachovačů, zajišťuje pravidelné protáčení ventilů, provádí údržbu vyplývající z povinnosti dozorčího výtahu, při údržbářských pracích většího rozsahu spolupracuje s dalším údržbářem, taktéž jej zastupuje v době dovolené nebo pracovní neschopnosti dle nutnosti provádí přepravu malotraktorem, spoluzodpovídá za stroje a nářadí na úseku údržby, zná provozní řád kotelny a dodržuje jej, odpovídá za provoz kotelen dle návodu k obsluze nízkotlakých kotlů tyto řádně obsluhuje, dbá přitom předpisů PO (prevence samovznícení), vede provozní deník, předkládá spotřebu paliv, pracuje podle platných předpisů, v zimním období dbá o schůdnost všech schodišť a cest v celém areálu, včetně posypů (i o víkendech) dle rozpisu, v létě sekání trávy, spolupráce při inventarizaci majetku, následně jeho vyřazení z důvodů neopravitelnosti a neupotřebitelnosti, včas projednává s ředitelem potřebu zakoupení materiálu DHM, DHNM, ODM a ODHM a materiálu na opravy a spolupracuje při jejich nákupu, dodržovat stanovený platný pracovní, provozní a dezinfekční řád pracoviště na úseku údržby, zodp

odpovědět
Údržbář - instalatér-topenář, topič, řidič motorových vozidel (71263)
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj