• P 
  • P 
  • PROVOZÁŘ/KA - ÚDRŽBÁŘ/KA 

PROVOZÁŘ/KA - ÚDRŽBÁŘ/KA

Zaměstnavatel: Fontána, příspěvková organizace
Celní 409

Pracovní doba: 6:00:14.30 hod.
Pracovní náplň: Zajišťování běžné údržby, vytápění případně temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení běžné provozní a úklidové práce, vedení skladu aj.
nástup ihned nebo dohodou
Místo výkonu práce:
Fontána, p. o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín (Domov pro osoby se zdravotním postižením) a objekty ve správě organizace

Požadujeme: mnimálně střední vzdělání s výučním listem, zdravotní způsobilost, občanská a trestní bezúhonnost, řidičské oprávnění skupiny B, úctu a respekt k lidem s postižením, týmovou spolupráci, loajalitu vůči zaměstnavateli

Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná s trv. pobytem, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně), podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: " V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 20169/79 ze dne 27. 4. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6-ti měsíců od ukončení výběrového řízení."." Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání přihlášky: poštou, e-mailem

odpovědět
PROVOZÁŘ/KA - ÚDRŽBÁŘ/KA
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj