• P 
  • P 
  • Svářecí technolog 

Svářecí technolog

Zaměstnavatel: HOMOLA a.s.
Vratimovská 624

1. kontakt e-mailem: spopkova@hholding.cz

Firma HOMOLA a.s. je významným dodavatelem inženýrských sítí, pozemních staveb, plynovodů, vodovodů, ropovodů a dalších produktovodů.

Hledáme kolegu na pozici svářecí dozor ve smyslu ČSN EN ISO 14731, nebo svářecí inženýr EWE/IWE, který se podílí na technické přípravě a realizační etapě výstavby, oblasti svařování.
a) vykonává činnost svařovacího technologa/inženýra na projektech,
b) provádí průběžnou kontrolu svařovací dokumentace s ohledem na zapracování a plnění technických parametrů vyplývajících z požadavků uzavřené smlouvy s investorem, včetně svařovací dokumentace subdodavatelů.
c) spolu s manažerem kvality na projektu se podílí na přípravě technických specifikací a zadání pro dodavatele, včetně svařovacích plánů a záznamových listů a veškeré dokumentace vyžadované pro plnění závazků vyplývajících ze smluv,
d) provádí kontrolu, vedení a úplnosti předepsané svařovací dokumentace, montážních deníků, reportování, atd. v souladu s požadavky smlouvy s objednatelem, správními předpisy a technickými normami,
e) účastní se pravidelných porad, jednání a kontrolních dnů,
f) společně s pracovníky řízení jakosti příkazníka se podílí na kontrolách prací a dodávek subdodavatelů,
g) soustavný kontakt s technickým dozorem, dozorem kvality a jinými oprávněnými zástupci investora (objednatele),
h) průběžně kontroluje realizační a výrobní dokumentaci a související doklady,
i) kontroluje dodržování řádného provádění svařovacích montážních prací dle projektové dokumentace, platných předpisů a technických norem, případně informuje svého nadř

odpovědět
Svářecí technolog
Kontaktní osoba: Šárka Popková
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj